Lecture – “O voennykh poseleniiakh Aleksandra 1”, by Andrei Zybov

«О военных поселениях Александра I». Лекция Андрея Зубова.

https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/10/24/70288-o-voennyh-poseleniyah-aleksandra-i-lektsiya-andreya-zubova-novyy-sezon