Book – Rossiiskii gosudarstvennyi voenno-istoricheskii arkhiv. Istoriia v dokumentakh. 1797-2007, Rosspen 2011

Rossiiskii gosudarstvennyi voenno-istoricheskii arkhiv. Istoriia v dokumentakh. 1797-2007 / Sost.: N.I. Gordeeva, E.N. Dmitrochenkova, A.L. Kornilaeva i dr.; otv. red. I.O. Garkusha, Publisher:Moskva: ROSSPEN, 2011

Continue reading

Journal Article – V. Baiandin, “Vseobshchaia voinskaia povinost’ kak chast’ voennykh reform imperatora Aleksandra II”

Баяндин В. И., “Всеобщая воинская повинность как часть военных реформ императора Александра II”, Гуманитарные науки в Сибири,  No. 2, 2011, c. 18-21. Continue reading